Sobestacnost.cz - Registrace

Svým přístupem na „Sobestacnost.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Sobestacnost.cz“.

1. Každý si zde může zřídit jeden uživatelský účet. Duplicitní účty budou administrátorem smazány. 2. Každý může přispívat do všech jemu přístupných částí fora. 3. Vulgarita a agresivní chování v příspěvcích zde nejsou tolerovány. 4. Moderátoři a administrátor mohou podle vlastního uvážení editovat, přesouvat, uzamykat,doplňovat o poznámky, nebo i mazat příspěvky ostatních uživatelů. 5. Uživatel je povinen seznámit se s funkcí "Hledat" a v případě hledání odpovědi na jakoukoliv otázku tuto funkci použít. Teprve v případě, že takto nenajde odpověď, může svůj dotaz zadat formou příspěvku. 6. Doplnění příspěvku se zásadně provádí funkcí "Upravit", pokud na něj ještě nikdo nezareagoval. Doplnění přímo následujícím příspěvkem není dovoleno - tento postup snižuje přehlednost fora. 7. Funkci "Citovat" používejte pouze pro části textu. Citování celého příspěvku snižuje přehlednost fora. 8. Ve foru je přípustné zveřejňovat i sděleni komerčního charakteru, pokud přímo souvisí s tématickým zaměřením fora. Zveřejňování sděleni komerčního charakteru, které s tématem fora nesouvisí, je zde zakázáno a bude vymazáno. 9. V případě nutnosti mohou administrátoři zasáhnout a zjednat pořádek odpovídajícím způsobem, včetně možnosti okamžitého zablokování přístupu uživatelů. 10. V příspěvcích se zaměřujte na teoretické nebo praktické řešení témat spojených se soběstačností a permakulturou. Na pokec bez takového obsahu využijte jiná diskuzní fóra. 11. Příspěvky odesílejte do správných témat. OT příspěvky mohou být smazány. 12. U příspěvků uvedených v části fóra s názvem "Pokec" bude k dodržování pravidel větší tolerence a nebude tam dbáno na přehlednost. Občas bude toto téma pročištěno vymazáním. Nepoužívejte ho tedy k vkládání příspěvků, které jsou důležité a užitečné. 13. Při porušování výše uvedených pravidel bude uživatel varován. V případě častého porušování pravidel bude účet uživatele zablokován na dobu jednoho týdne. V případě opakovaného porušování pravidel bude uživatelský účet zablokován natrvalo. 14. V příspěvcích nezveřejňujte obsah porušující zákony ČR a ani k porušování zákonů nenabádejte. 15. Uživatel svou registrací dává souhlas ke zpracování a archivování uvedených údajů. 16. Uživatel svou registrací dává souhlas k využití kontaktní e-mailové adresy k zasílání informací spojených s provozem fóra a obchodních informací z oborů soběstačnost a permakultura (tento souhlas může kdykoliv odvolat).

 
cron